Cart 0
Khayalan atau Realiti (PNG).png
20% Off

Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia: Khayalan atau Realiti?

RM 40.00

Buku ini membahaskan isu, masalah, cabaran dan realiti pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Pelaksanaan undang-undang Islam yang menyeluruh tetapi mengikut kerangka Perlembagaan bukanlah satu khayalan. Ia memerlu perancangan rapi dengan merujuk kepada kehendak Maqasid al-Shariah, Fiqh Keutamaan serta tuntutan Siyasah Syari'yyah, jauh sekali laungan retorik. Undang-undang Islam yang pernah menjadi undang-undang utama negara suatu masa dahulu perlu kepada pembaharuan supaya ia sesuai dengan tuntutan zaman. Transformasi undang-undang Islam serta peningkatan taraf Mahkamah Syariah supaya ia setaraf dengan undang-undang sivil dan Mahkamah Sivil hendaklah menjadi agenda penting bagi melihat undang-undang Islam yang menyeluruh dapat direalisasikan. Sama dengan Mahkamah Sivil, kewujudan Mahkamah Syariah adalah untuk memberi keadilan kepada pihak yang terlibat. Meskipun begitu, konflik dan pertembungan antara kedua-dua undang-undang tersebut. Realitinya, undang-undang Islam boleh dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia dengan syarat semua orang Islam mesti mendokong usaha ke arah pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Perancangan yang teliti dan rapi dengan mengambilkira kedudukan masyarakat, kerangka Perlembagaan dan hukum Syarak dalam usaha menggubal undang-undang Islam di Malaysia.

Disclaimer:

During this Recovery Movement Control Order (RMCO) until 31 March 2021, we are offering 20% and special prices for all our books. Do not worry, we are still posting your books during this RMCO period. We Please purchase at your own convenience. 

If you have no idea what to do while staying at home, the best thing to do is to read books! 

NOTICE

Delivery will take place only on Wednesday to Friday. Orders made after 5pm will be delivered the next day. Further information will be sent through email. 

For other inquiries, please contact (call or Whatsapp) Mr Muhaimin at 013 566 9412.