Cart 0
Maqasid Shariah (PNG).png

Maqasid al-Shariah Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem

RM 40.00

Karya ini cuba membuka dimensi baharu dalam perbahasan hukum Islam melalui pengintegrasian dengan bidang pemikiran sistem. Didapati pendekatan ini amat menarik untuk diamati kerana memperlihatkan sifat wacana hukum Islam yang dinamik serta kemampuannya untuk berintegrasi dengan disiplin ilmu lain meskipun daripada tradisi yang berbeza. Ini turut membuktikan bahawa, Islam secara asasnya mampu berinteraksi secara positif dan harmonis dengan tradisi keilmuan Barat yang bukan sahaja dalam bentuk pertentangan dan konflik semata-mata.

NOTICE

For other inquiries, please contact (call or Whatsapp) Mr Muhaimin at 013 566 9412.