Cart 0
laskar alam-422x640.png

Laskar Alam

RM 50.00

Laskar Alam merupakan kelompok aktivis yang mencetuskan kesedaran bagi mewujudkan pengurusan dan pentadbiran alam sekitar yang baik dan berterusan. Menyedari hakikat bahawa manusia telah diamanahkan sebagai khalifah untuk mentadbir dan memakmurkan bumi, usaha ini menjadi satu permulaan yang  penting untuk menanamkan kefahaman yang betul mengenai alam sekitar dan pengurusannya berdasarkan sudut pandang dan prinsip-prinsip Islam. Ia juga berhasrat untuk melahirkan lebih ramai individu yang dapat memperjuangkan pemeliharaan alam sekitar serta menghidupkan budaya lestari di kalangan masyarakat. 

NOTICE 

For other inquiries, please contact (call or Whatsapp) Mr Muhaimin at 013 566 9412.